تاریخ : شنبه 30 ارديبهشت 1402
کد 335

مدیریت منابع کلید توسعه و تعالی

دکتراکبرنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست کارگروه عدالت ، توسعه و تعالی سلامت  گفت:آنچه که در مدیریت مهم ارزیابی می شود مدیریت بهینه منابع و بهره وری بالا است.
دکتراکبرنادی رییس دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست کارگروه عدالت ، توسعه و تعالی سلامت  گفت:آنچه که در مدیریت مهم ارزیابی می شود مدیریت بهینه منابع و بهره وری بالا است.
وی یادآورشد:هنر مدیریتی آن است که با کمترین منابع بتواند اثربخشی ایجاد کند.
رییس دانشکده علوم پزشکی سراب تاکید کرد:شعار دانشکده سراب روبه توسعه و تعالی درحال تحقق یافتن است و پیشرفت های چشمگیر در حوزه سلامت شهرستان مثال زدنی است و این موفقیت را مرهون همدلی و همکاری و وحدت اعضا و حمایت مسئولان ارشد می دانیم .
دبیر مجمع سلامت شهرستان سراب از بهره برداری آتی ام آرای و ماموگرافی در بیمارستان سراب خبرداد و افزود:درمورد بخش مراقبت های ویژه کودکان این بخش تجهیز و آماده سازی شده و حتی پرستاران مربوطه نیز مشخص و آموزش های لازم را طی کردند اما به دلیل اینکه شروع فعالیت آن منوط به تامین  فوق تخصص نوزادان بود با مطالبه و درخواست نماینده محترم  یک نفر از طرف وزارت بهداشت به همین منظور برای سراب درنظر گرفته شد اما به علت  مشکلات شخصی  نامبرده ،امکان حضور وی فراهم نشد و اکنون با تدبیر معاون محترم آموزشی وزارت مقررشده تا دراسرع وقت نیروی متخصص تامین شود