تاریخ : يکشنبه 31 ارديبهشت 1402
کد 338

تاکید معاون درمان بر نقش مهم ماماها درچرخه فرزند آوری و جوانی جمعیت 

دکترلیلی فریدی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سراب گفت:هفته جوانی جمعیت فرصتی برای یادآوری و تاکید بر نقش مهم ماماها درچرخه جوانی جمعیت و فرزندآوری است.
تاکید معاون درمان بر نقش مهم ماماها درچرخه فرزند آوری و جوانی جمعیت 
دکترلیلی فریدی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سراب ضمن حضور در بخش و اتاق زایمان و عرض خداقوت به این قشر ساعی گفت:هفته جوانی جمعیت فرصتی برای یادآوری و تاکید بر نقش مهم ماماها درچرخه جوانی جمعیت و فرزندآوری است.
وی به آغاز به کارکلنیک درمان ناباروری دربیمارستان امام ره سراب دراینده نزدیک اشاره و افزود:درخواست خرید و تامین تجهیزات مورد نیاز هم اکنون درهییت امنای ارزی وزارت بهداشت در حال بررسی است و خبرها از تامین این تجهیزات حکایت دارد.
دکترفریدی همچنین به رسم احترام دسته گلی برای ماه تقدیم کرد.
دراین برنامه دکترمتفکرازاد رییس بیمارستان سراب نیز حضور داشت