تاریخ : دوشنبه 1 خرداد 1402
کد 339

هفته جوانی جمعیت

کاشت گل به نام فرزندان و گل‌های زندگی 
کاشت گل به نام فرزندان و گل‌های زندگی 
با هدف نهادینه سازی و فرهنگ فرزند آوری و درهفته جوانی جمعیت تعدادی از فرزندان خانواده نظام سلامت در محوطه دانشکده گل‌هایی کاشتند.