تاریخ : دوشنبه 1 بهمن 1397
کد 35

همزمان با سراسر کشور

غربالگری فشارخون و تناسب وزن و قد در مرکز آموزشی درمانی سراب

بیش از 180نفر با مراجعه به بیمارستان سراب در طرح غربالگری سلامت و تعیین تناسب وزن و قد شرکت کردند.
طرح ملی غربالگری سلامت ایرانیان برای افراد بالای 30 سال روزهای 25 و 26 دی ماه 97 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره سراب  اجرا شد.
عباسعلی جودی سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: در طرح غربالگری سلامت ایرانیان  شاخص توده بدنی و نسبت اندازه دور کمر و دور باسن(WHR)، فشار خون، بررسی مصرف دخانیات و فعالیت بدنی و بررسی بیماری های زمینه ایی به منظور کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر بررسی شد.
وی افزود: از آنجایی که بیماری های غیر واگیر نظیر دیابت ، پرفشار خون و چاقی در بین افراد جامعه در حال افزایش است. بسیاری از افراد از بیماری خود مطلع نیستند و تا عوارض بیماری در آنها مشخص نباشد به پزشک مراجعه نمی کنند. به همین منظور طرح غربالگری سلامت ایرانیان با هدف بررسی عوامل موثر در بیماری های غیر واگیربه صورت رایگان با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و مذیریت پرستاری و مامایی و در طی این دو روز بیش از 180 نفربه واحدهای مستقر در بیمارستان مراجعه کردند که در صورت نیاز  به پزشک مربوطه ارجاع داده شدند.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 1 بهمن 1397
  • ساعت 12
  • توسط جواد عباس زاده
نظرات شما
captcha refresh