تاریخ : سه شنبه 2 بهمن 1397
کد 36

با حضور دکترسقطی زاده مدیرپایش برنامه عملیاتی کلان منطقه 2 کشوری

نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

معاونان مدیران و کارشناسان پایش عملیاتی حوزه های مختلف دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست توجیهی راهکارهای بهینه کردن ثبت مستندات برنامه های عملیاتی را بررسی کردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات دانشکده علوم پزشکی سراب،دکتر سقطی زاده مدیر پایش برنامه عملیاتی کلان منطقه 2 کشوری در نشست اموزشی و توجیهی برای برنامه عملیاتی گفت:اجرای این برنامه مورد تاکید وزراتخانه بهداشت و درمان بوده و پایش برنامه های عملیاتی دانشگاهها یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد دانشگاهها و حوزه های مختلف از طرف مراجع بالادستی می باشد.
وی به تعهد و اهتمام مسئولان دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی واقع در کلان منطقه 2 کشوری اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر کلان منطقه 2 کشوری در بین مناطق رتبه اول را کسب کرده و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز پیشگام پیاده کردن این برنامه عملیاتی تعریف شده در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور بوده است.
در ادامه نشست اعضای شرکت کننده در نشست سئوالات و ابهامات خود را از نحوه ثبت مستندات بیان کردند و پاسخ های لازم از طرف کارشناسان داده شد.
در این نشست معاونان آموزشی،توسعه مدیریت و منابع،بهداشت و درمان حضورداشتند و هرکدام بر اهمیت این برنامه تاکید کردند.

نشست توجیهی پایش عملیاتی