تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1402
کد 366

نشست معاونین توسعه و مدیران حوزه معاونت توسعه

نشست معاونین توسعه و مدیران حوزه معاونت توسعه کلان منطقه قطب دو کشوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نشست معاونین توسعه و مدیران حوزه معاونت توسعه کلان منطقه قطب دو کشوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

🔹️به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سراب، نشست معاونین توسعه و مدیران حوزه معاونت توسعه کلان منطقه قطب دو کشوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد. دراین جلسه چالش ها، مسائل و مشکلات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی در قالب شش کارگروه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرارگرفت ۰