تاریخ : دوشنبه 27 شهريور 1402
کد 371

استخدام نیروی وزارت بهداشت

دفترچه استخدامی وزارت بهداشت منتشر شد.
دانشکده علوم پزشکی سراب در ازمون استخدامی وزارت بهداشت نیروی فوریت پزشکی جذب می کند.
دفترچه راهنمای آزمون استخدام وزارت بهداشت