تاریخ : يکشنبه 5 اسفند 1397
کد 38

در آستانه روزمادر

دیدار با چهار مادرعاشورایی

دکترابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به همراه معاون فرهنگی و دانشجویی با حضور در منزل چهار مادرشهید نسبت به مقام این مادران فداکار ادای احترام کرد.
به گزارش حوزه اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،دکترابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به همراه دکترمجدی معاون آموزشی،پزوهشی و چند نفر از همکاران با حضور در منزل مادربراداران شهید حسن نژادحقی،برداران شهید لامعی و مادرشهید سید اسماعیل بایرامی و مادرشهید امیری جاوید ضمن ادای احترام به فداکاری ها و صبر و استقامت ستودنی این مادران شهید خاطر نشان کرد: مقام شهید بسیاررفیع ووالا است وقدردانی از بازماندگان شهدای گرانقدر وظیفه همگانی و اخلاقی و دینی مسئولان و مردم می باشد.
 در این دیدارمعنوی مادران شهید گوشه ای از خاطرات ارزشمند خود را بیان کردند.
خانواده شهید
خانواده شهید
خانواده شهید
خانواده شهید
خانواده شهید
خانواده شهید

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 5 اسفند 1397
  • ساعت 11
  • توسط جواد عباس زاده
نظرات شما
captcha refresh