تاریخ : چهارشنبه 8 اسفند 1397
کد 39

در سالروز ولادت حضرت زهرا و روزمادر

زنان در حوزه سلامت نقش آفرین هستند

دکترابهری در دیدار با بانوان کارمند دانشکده علوم پزشکی سراب بر نقش ارزنده جامعه زنان در حوزه سلامت تاکید کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات دانشکده علوم پزشکی سراب،دکترعلیرضا ابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب در جمع بانوان کارمند دانشکده علوم پزشکی سراب با اشاره به نقش ارزنده جامعه زنان در پیشبرد اهداف سلامت گفت: اکنون که دشمنان کشور تحریم های ظالمانه ای بر علیه ملت اعمال کردند باید بیش از گذشته برای خدمت به مردم و کاستن از درد و رنج مردم به خصوص بیماران بکوشیم و کارو تلاش خود را مضاعف کنیم.
رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب جایگاه زنان را در ارتقا فرهنگ سلامت یاداورشد و گفت: افزون بر نقش اجتماعی زنان ،این قشر فهیم با ایفای نقش مهم مادری و تربیت فرزندان در ساختن یک جامعه سالم نقش مهمی را ایفا می کنند.
در این دیدار تعدادی از بانوان نقطه نظرات خود را بیان کردند.