تاریخ : جمعه 30 فروردين 1398
کد 43

توصیه دکتر محمدحسین صومی به رسانه سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب:

نگذارید حقایق در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند

دکتر محمدحسین صومی به دست اندرکاران رسانه سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب توصیه کرد که با بیان بی کم و کاست حقایق نگذارند حقیقت ها در هجمه سنگین منادیان یأس گم شوند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،دکتر محمدحسین صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تلاش های رسانه سلامت دانشکده علوم پزشکی سراب(رسدا) تشکر کرد و خطاب به دست اندرکارن این رسانه گفت:برای راستی در گفتار و نوشتار تلاش کنید چرا که امروزه نظام اجرایی کشور مظلوم واقعی است؛ با أهداف سیاسی مختلف مدیران را عده ای بی دغدغه، آسایش طلب  و حتی خائن جلوه می دهند؛ البته بنده منکر کوتاهی ها نیستم ولی مطلق نگریستن وهمه را به یک چوب راندن را هم بی انصافی محض میدانم.
وی اضافه کرد: چه کسی جواب چشمان بیدار ونگران کسانی را که برای خدمت به مردم وتأمین ارامش  انان لحظه ای قرار ندارند  خواهد داد؛ بدانید روزی پاهای استراحت ندیده در مسیر کمک به مردم در پیشگاه حق  در مقابل  سیاه نمایی ها به سخن خواهند آمد چرا که مجبور به تحمل بدنهایی شده اند که صاحبان آن رفاه مردم را در رنج خود می دیدند.
وی عنوان کرد: مطمینم روزی تهمت گویان و افترا افکنان رسوا خواهند شد و در مقابل ندای مظلومیت فرزندانی که به خاطر اشتغال صادقانه والدین در جهت ادای وظیفه  از محبت  انها محروم مانده اند وتحت  ظلم  مضاعف قرارگرفته اند و روی والدین را ندیده اند از  دردهای خود سخن خواهند گفت.
صومی ادامه داد: آری عزیزان من دورانهای زیادی را پشت سر گذاشته ام و با خیلی از خادمان وخائنین مواجه شده ام وهمچنان میبینم عشق نمرده است، اتفاقا امروزه  عشق ورزی به مردم  وسودای ارتقا مادی ومعنوی جامعه را داشتن به شدت هزینه بردار است، واقعیتها را بی کم و کاست باید گفت تا حقایق در هجمه سنگین منادیان یاس که گویندگان ونویسندگان بی مواجب  دشمنان  سعادت مردم هستند  زنگار نگیرند.