تاریخ : يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
کد 46

با صدور پیام تبریک به مناسبت روز مامایی

قدردانی از زحمات قشر مامای دانشکده علوم پزشکی سراب

دکتر نادی با صدور پیامی قدردانی و تشکر خود را از تلاش های صادقانه ماماهای دانشکده علوم پزشکی سراب ابرازداشت.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،دکتر اکبرنادی سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب با صدور پیامی به مناسبت روز ماما نوشت:
امروز در روزجهانی ماما لازم است تا صمیمانه ترین سلام ها و درود خود را نثار انسان هایی کنیم که به عنوان یکی از بازوان اصلی نظام سلامت در خدمترسانی به این سیستم ،شبانه روز تلاش می کنند.و با تحمل لحظه های دشوار ،سبزی نگاهشان را تقدیم سیمای لطیف نوزادان می کنند.

بی شک مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست ودیدن زیباترین اشکها و دلنشين ترین لبخندهاست،مامایی لمس ثانيه های با شکوه یک تولد و درآغوش گرفتن هدیه پاک خداوند است.

شعارامسال روزماما،حامی سلامت بودن اوست و الحق که سلامت با تلاش این قشر درکنار سایر سربازان عرصه سلامت معنا می یابد.
امسال با اقدام خلاقانه جامعه دانشگاهی در ایجاد پویش ملی بهارهمدلی،این قشر فهیم و ایثارگز جزء اولین افرادی بودند که به این پویش پیوستند و با چشم پوشی از مراسم سالیانه جشن روزمامایی و تخصیص هزینه های آ« به خانه سازی برای نیازمندان مناطق سیل زده ،نشان دادند که کمک به همنوع چقدر در نظرشان محترم است.
مسئولان دانشکده علوم پزشکی سراب ،همواره خود را خادم مردم و نظام سلامت می دانند و برای ارتقا خدمات مامایی و کمک به بهبودفرایندهای این حوزه اهتمامی مضاعف خواهند داشت.