تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1398
کد 60

هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه 1398(ويژه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

هفتمین امتحان مشترک فراگیردستگاه های اجرایی کشور آبان ماه 1398((ويژه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

هفتمین امتحان مشترک فراگیردستگاه های اجرایی کشور آبان ماه 1398((ويژه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراب در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوزهاي استخدامي شماره 151609 مورخ 1398/03/27 و 155700 مورخ 1397/04/03 سازمان اداري استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامه اداري، استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي و تخصصي و حسب مورد مصاحبه استخدامي به صورت پيماني با شرايط و ضوابط درج شده در دفترچه استخدام نمايند.

جهت دانلود دفترچه کلیک نمایید


 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 2 مهر 1398
  • ساعت 14
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh