تاریخ : چهارشنبه 20 فروردين 1399
کد 76

کمک یک خیر سلامت روستای هریس به جبهه دفاع دربرابر کرونا

جواد هاشمی مقادیرقابل توجهی ملزمات حفاظتی و بهداشتی تحویل دانشکده علوم پزشکی سراب کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب"دکتراکبرنادی"با اشاره به کمک های اخیرخیران سلامت به مدافعان جبهه دفاع دربرابر کرونا گفت: امروز آقای جوادهاشمی از اهالی روستای هریس مقادیرقابل توجهی ملزومات و البسه پزشکی و محافظتی تحویل دانشکده علوم پزشکی داد.

وی افزود: این اقلام شامل لباس حفاظتی و سرهم،ماسک پزشکی،عینک محافظتی،شیلد حفاظتی بود که قراراست دراختیار بیمارستان امام خمینی ره سراب قرارگیرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب حمایت های مردمی و کمک های خیران سلامت را در روزهای اخیر در شهرستان سراب ستودد و تاکید کرد: چنین کمک هایی نشانه همدلی مسئولانه مردم در روزهای بحرانی و تلخ کشور است و بی شک با این نوع نگاه و نگرش می توان بربسیاری از مشکلات فائق آمد.

وی باردیگر از شهروندان سرابی خواست تا مراقبت های بهداشتی خود را افزایش دهند و تا حدممکن درخانه های خود بمانند.