تاریخ : پنجشنبه 1 خرداد 1399
کد 84

تمهیدات لازم برای مقابله احتمالی با التور

کمیته پیشگیری از شیوع احتمالی التور با حضور معاون بهداشتی تشکیل شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب،به منظور آمادگی درجهت مقابله احتمالی با شیوه التور(وبا)نخستین نشست کاری کمیته پیشگیری از التور با حضور دکتربایرامی معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سراب و سایراعضاءتشکیل شد.

دکترابراهیم خلیل بایرامی با اشاره به ضرورت امادگی درجهت پیشگیری و اموزش همگانی درمورد التور گفت: با توجه به دستورالعمل های وزراتی در این زمینه باید مجموعه دست اندرکاران امادگی داشته باشند و هماهنگی هاو برنامه ریزی های لازم به عمل آید.
وی با تشریح شرح وظایف هریک از واحدها و اعضاء یاداورشد:  دومین نشست با اداره های مرتبط شهرستانی برگزارخواهد شد . 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزاری جلسات آموزشی با اصناف و کسبه درگیر با موضوع ،بررسی فاضلاب ها و آب آشامیدنی روستاهای شهرستان،نمونه برداری از موارد مشکوک،اماده کردن کیت ها و آنتی سرم های لازم در آزمایشگاههاو تولید محتوای آموزشی درکانالها و سایت های شهرستان را از جمله برنامه هایی عنوان کرد که اجراخواهد شد.