تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1399
کد 85

دیدار با استادکریمی مراغه ای

دکترنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراببه همراه اعضای کانون شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب با استاد کریمی شاعر معروف آذربایجانی دیدارکردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب ،درحاشیه نشست ادبی هنرمندان سراب، دکترنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب وتعدادی از دانشجویان کانون شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب با استاد کریمی مراغه ای شاعر طنزپرداز آذربایجان دیدار کردند.

در این دیدار دکتر نادی واعضای کانون شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب استاد کریمی را درجریان فعالیت های ادبی دانشکده علوم پزشکی قراردادند.

انتشار نشریه ادبی زرین سخن، برگزاری جلسات شعرخوانی و کتابخوانی، و حضور درمسابقه مشاعره از جمله برنامه های اجراشده کانون فرهنگی شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب می باشد.