تاریخ : يکشنبه 22 تير 1399
کد 88

آخرین وضعیت کرونا در سراب

دکتر نادی آخرین وضعیت بیماری کووید 19 در سراب را تشریح کرد.
کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی مهارشدنی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی سراب "دکتراکبرنادی"رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب درحاشیه بازدید از بیمارستان  گفت:درحال حاضر ۵۵نفراز شهروندان به دلیل ابتلاءبه بیماری کووید ۱۹ دربیمارستان امام ره سراب بستری هستند که ۶ نفراز این بیماران دربخش مراقبت های ویژه بوده و ۲نفراز اینها به دستگاه تهویه مکانیکی (ونتیلاتور)وصل هستند.

وی شمار درگذشتگان ناشی از کرونا درشهرستان سراب را از اغاز شیوع تاکنون ۵۰ نفرعنوان کرد و یاداورشد:تاکنون۷۵۳نفر به علت مشکلات تنفسی دربیمارستان بستری شدند که خوشبختانه ۶۲۸ نفر از این افراد بهبود یافته و ترخیص شدند.
دکترنادی تصریح کرد:تاکنون ۲۰۴۹ تست ازمایشگاهی صورت گرفته که شمارموارد مثبت به ۵۶۸ نفررسید.
دبیرمجمع سلامت شهرستان سراب با بیان اینکه کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی مهارشدنی است ؛اظهارداشت:با رعایت سه اصل فاصله گداری اجتماعی ؛شستشو و ماسک زدن می توان چرخه انتقال و گسترش ویروس به شدت مسری کرونا را مهارکرد.


دکترنادی  با توصیه به شهروندان برای پنهان نکردن بیماری خودیاداورشد:  افراددارای علامت جهت پروسه مراقبت و درمان باید به مراکز درمانی و پزشکی مراجعه کنندو افرادی که درقرنطینه خانگی هستند از تماس با افراد دیگر خودداری کنند.