تاریخ : شنبه 25 مرداد 1399
کد 95

اعلام نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون فراگیر بهورزی مورخه 99/5/24

اعلام نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون فراگیر بهورزی مورخه 99/5/24

.
 
 اطلاعیه شماره یک            
                         

بسمه تعالی
اعلام نتیجه اولیه 3 برابر ظرفیت آزمون فراگیر بهورزی مورخه 99/5/24
ضمن تبریک به افراد راه یافته به مرحله ی دوم(مصاحبه تخصصی) ، 3 برابر ظرفیت آزمون فراگیر بهورزی مورخه 99/5/24 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب طبق جدول اعلام و مراتب ذیل متذکر می گردد:
1-شرکت کنندگان در آزمون در صورت داشتن اعتراض به نتیجه آزمون موظفند مراتب اعتراض خود را از تاریخ درج اطلاعیه تا مورخ 99/5/31 بصورت مکتوب به دبیرخانه دانشکده واقع در سراب-خیابان امام خمینی(ره)-ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تحویل نمایند.
2-زمان و مکان مصاحبه تخصصی متعاقبا از طریق همین سایت به آدرس اینترنتی: www.sarabums.ac.ir   به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک کنید

                   "کمیته استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب"