تاریخ : يکشنبه 26 مرداد 1399
کد 96

اطلاعیه نیاز به نیروی طرحی دانشکده علوم پزشکی سراب

اطلاعیه نیاز به نیروی طرحی دانشکده علوم پزشکی سراب

.
بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب برابر جدول مشروحه ذیل نیاز به نیروی طرحی از بین فارغ التحصیلان یادشده دارد لذا از متقاضیان درخواست می نماید با مراجعه به آدرس سامانه   Http://tarhreg.behdasht.gov.ir نسبت به ثبت نام در سامانه طرح اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 43224515-041  (اتاق کارگزینی)تماس حاصل فرمایند.

 
ردیف مقطع ورشته تحصیلی محل طرح مورد نیاز تعداد
1 کارشناسی روانشناسی بالینی ستاد مرکز بهداشت 1
2 کارشناسی بهداشت عمومی مرکز جامع سلامت ابرغان و روستاهای تابعه 1
3 کارشناسی بهداشت عمومی مرکز خدمات جامع سلامت دوزدوزان  وروستاهای تابعه 2
4 کارشناسی بهداشت عمومی مرکز خدمات جامع سلامت شربیان و روستاهای تابعه 2
5 کارشناسی بهداشت عمومی مرکز خدمات جامع سلامت مهربان و روستاهای تابعه 2