تاریخ : سه شنبه 11 شهريور 1399
کد 99

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

دعوت به مصاحبه تخصصی آزمون بهورزی

پیرو اعلام نتایج سه برابر ظرفیت آزمون بهورزی مورخ  1399/5/24در سایت دانشکده علوم پزشکی سراب راه یافتگان به مرحله دوم لازم است جهت انجام مصاحبه ی تخصصی روز  یکشنبه مورخ 1399/6/16 در محل ستاد مرکزی دانشکده واقع در خیابان امام خمینی با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی حضور داشته باشند.
زمان مصاحبه: از ساعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر
منابع مصاحبه ی تخصصی: اطلاعات بهداشتی و بهورزی