همشهریان گرامی
شما می توانید جهت ارائه هرگونه پیشنهاد ، انتقاد و یا شکایت به یکی از طرق زیر با ما ارتباط حاصل فرمائید.
  • سایت اداره بازرسی :
http://portal.sarabums.ac.ir← فرم الکترونیکی طرح شکایت
  • مراجعه حضوری :
مراجعه به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده در ساعات اداری به آدرس: سراب - خیابان امام خمینی - ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراب – طبقه دوم – اتاق 16.
  • مکاتبه ای :
شما میتوانید مراتب را با ذکر نام و شماره تماس ( در صورت تمایل به دریافت پاسخ ) ثبت نموده و در صندوق رسیدگی به شکایات بیندازید.
  • تماس تلفنی :
شما میتوانید با شماره تلفن دفتر بازرسی 04143227414 تماس حاصل فرمایید.