برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت غذا

آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

مطالب/ آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی

                           
      آگهی واگذاری پخت و توزیع غذای دانشجویی متقاضیان با مراجعه به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی فرم قیمت و شرایط را دریافت کنند
شنبه 24 شهريور 1397
معاونت ها و مدیریت ها

صفحات/ معاونت ها و مدیریت ها

                           
      معاونت ها و مدیریت ها
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397