برچسب شده با پانسیون
مطالب/ احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در شهرستان سراب                            
      رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب از آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در محوطه مرکز اموزشی درمانی امام خمینی سراب خبر داد.
پنجشنبه 25 مهر 1398