برچسب شده با خیران
مطالب/ پای صحبت خیر سلامت شهرستان سراب                            
      آقای رضا قلی رضایی خیر سلامت در این روزهای تلخ به یاری همشهریان خود شتافته است.
چهارشنبه 20 فروردين 1399
مطالب/ کمک یک خیر سلامت روستای هریس به جبهه دفاع دربرابر کرونا                            
      جواد هاشمی مقادیرقابل توجهی ملزمات حفاظتی و بهداشتی تحویل دانشکده علوم پزشکی سراب کرد.
چهارشنبه 20 فروردين 1399