برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان امام خمینی

تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ

مطالب/ تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ

                           
      تلاش چندساعته برای نجات یک جوان و رهایی از چنگ مرگ دکترمهدی خانی متخصص قلب بیمارستان امام ره سراب از نجات جان یک جوان روایت می کند.
سه شنبه 10 خرداد 1401
معاونت درمان

صفحات/ معاونت درمان

                           
      معاونت درمان
شنبه 5 خرداد 1397
بیمارستان امام خمینی

صفحات/ بیمارستان امام خمینی

                           
      بیمارستان امام خمینی
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
صفحه اصلی

صفحات/ صفحه اصلی

                           
      صفحه اصلی
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387