برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان سراب

تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

مطالب/ تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب

                           
      تجهیز فیزیوتراپی بیمارستان امام ره سراب رئیس بیمارستان امام ره سراب از تجهیز بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام ره خبرداد.
يکشنبه 4 ارديبهشت 1401
معاونت درمان

صفحات/ معاونت درمان

                           
      معاونت درمان
شنبه 5 خرداد 1397
بیمارستان امام خمینی

صفحات/ بیمارستان امام خمینی

                           
      بیمارستان امام خمینی
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
صفحه اصلی

صفحات/ صفحه اصلی

                           
      صفحه اصلی
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387