برچسب شده با

برچسب شده با هفته سلامت کرونا

پیام رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت هفته سلامت

مطالب/ پیام رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت هفته سلامت

                           
      پیام رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت هفته سلامت چه بسیار انسان های بزرگواری که بی تمنا و شب و روز با حضورمیدانی و برنامه ریزی مناسب درجهت مدیریت بحران جهانی ما یاریگر ما بودند،در این میدان مبارزه و فداکاری حدود 28 نفر از همکاران بیمارستان و بهداشت در جریان نبرد با کرونا و خدمت به بیماران خود مبتلا شدند
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399