برچسب شده با

برچسب شده با امام جمعه سراب

اهدای عضو بهترین شکل کمک به همنوع می باشد

مطالب/ اهدای عضو بهترین شکل کمک به همنوع می باشد

                           
      اهدای عضو بهترین شکل کمک به همنوع می باشد امام جمعه سراب ضمن عضویت در پویش اهدای داوطلبانه اعضاء، این عمل را بهترین شکل کمک به همنوع عنوان کرد.
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399