برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه سراب

ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب

مطالب/ ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب

                           
      ضرورت ترسیم نقشه راه برای حوزه سلامت در سراب نشست مشترک نماینده سراب با سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب و اعضای هیئت رئیسه با هدف بررسی مسائل حوزه سلامت برگزارشد.
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
دکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد

مطالب/ دکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد

                           
      دکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب منصوب شد ئکتر اکبر نادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی سراب معرفی شد.
جمعه 30 فروردين 1398
مرکز دیالیز شهرستان سراب به بهره برداری رسید

مطالب/ مرکز دیالیز شهرستان سراب به بهره برداری رسید

                           
      مرکز دیالیز شهرستان سراب به بهره برداری رسید مرکز دیالیز شهرستان سراب با صرف هزینه ای بالغ بر 22میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
شنبه 11 اسفند 1397
نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

مطالب/ نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد

                           
      نشست توجیهی پایش برنامه عملیاتی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد معاونان مدیران و کارشناسان پایش عملیاتی حوزه های مختلف دانشکده علوم پزشکی سراب در نشست توجیهی راهکارهای بهینه کردن ثبت مستندات برنامه های عملیاتی را بررسی کردند.
سه شنبه 2 بهمن 1397
معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

                           
      معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 8 خرداد 1397
صفحه اصلی

صفحات/ صفحه اصلی

                           
      صفحه اصلی
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387