برچسب شده با

برچسب شده با جوانی جمعیت

قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت در دانشکده علوم پزشکی سراب تشکیل شد

مطالب/ قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت در دانشکده علوم پزشکی سراب تشکیل شد

                           
      قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت در دانشکده علوم پزشکی سراب تشکیل شد رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب گفت: باید هشدارهای کارشناسان درمورد بحران جمعیت را جدی گرفت.
دوشنبه 29 فروردين 1401