برچسب شده با

برچسب شده با انتقال خون

ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

مطالب/ ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود

                           
      ایجاد مرکز انتقال خون در سراب نهایی می شود نماینده مردم سراب از نهایی شدن ایجاد مرکز انتقال خون در سراب خبرداد.
پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401