برچسب شده با

برچسب شده با بهورز

پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

مطالب/ پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز

                           
      پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز بهورز روز بهورز، یادآور تلاش دلسوزانه و صادقانه  خدمتگزارانی است که تمام اوقات خود را وقف خدمات رسانی به خلق خدا می کنند. 
يکشنبه 13 شهريور 1401