برچسب شده با

برچسب شده با معاون آموزشی

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

مطالب/ نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

                           
      نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور دکترمحمدمشکینی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.
يکشنبه 29 آبان 1401