برچسب شده با

برچسب شده با بینی

مواظب شکستگی بینی باشید

مطالب/ مواظب شکستگی بینی باشید

                           
      مواظب شکستگی بینی باشید شکستگی بینی شایعترین شکستگی ها در ضربه به صورت است  این شکستگی باعث می‌شود تا غضروف داخل بینی انحراف پیدا کند و مشکلاتی را در آینده باعث شود.
يکشنبه 29 آبان 1401