برچسب شده با

برچسب شده با فرماندار سراب

ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور در فرمانداری سراب گزارشی از فعالیت های سه ماهه دانشکده علوم پزشکی سراب در حوزه های مختلف را ارائه کرد.
دوشنبه 19 دي 1401