برچسب شده با

برچسب شده با رسانه

همایش خیران سلامت میراث ماندگاربرگزار می شود

مطالب/ همایش خیران سلامت میراث ماندگاربرگزار می شود

                           
      همایش خیران سلامت میراث ماندگاربرگزار می شود اصحاب رسانه و صاحبان  پیج های مهم سراب میهمان دانشکده علوم پزشکی بودند
پنجشنبه 4 اسفند 1401