برچسب شده با

برچسب شده با معاونت دانشجویی سراب

نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

مطالب/ نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده

                           
      نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور معاون آموزشی دانشکده نشست شورای مشورتی دانشجویی با حضور دکترمحمدمشکینی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب برگزارشد.
يکشنبه 29 آبان 1401
معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

                           
      معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 8 خرداد 1397