برچسب شده با

برچسب شده با معاونت دانشجویی

نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      نشست مشترک شورای مرکزی بسیج دانشجویی با معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت هفته بسیج نشست مشترک سرپرست معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب با اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی شهدای گمنام برگزار شد.

دوشنبه 7 آذر 1401
نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

مطالب/ نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد

                           
      نشست مفداهای شمال غرب کشور در سراب برگزارشد مدیران مفداهای علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی سراب راهکارهای ارتقا مفداها را بررسی کردند.
پنجشنبه 15 شهريور 1397
معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

صفحات/ معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

                           
      معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
سه شنبه 8 خرداد 1397
معاونت ها و مدیریت ها

صفحات/ معاونت ها و مدیریت ها

                           
      معاونت ها و مدیریت ها
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397