برچسب شده با

برچسب شده با ثبت نام

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی فوریتهای پزشکی 13 بهمن صورت خواهد گرفت.
شنبه 29 دي 1397
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی سراب

مطالب/ اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی سراب

                           
      اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی سراب کلیه قبولین رشته های بهداشت عمومی ،علوم آزمایشگاهی و پرستاری جهت ثبت نام به دانشکده علوم پزشکی سراب مراجعه کنند.
يکشنبه 25 شهريور 1397
ثبت نام ورودی های جدید

مطالب/ ثبت نام ورودی های جدید

                           
      ثبت نام ورودی های جدید ثبت نام ورودی های جدید بزودی شروع می شود
پنجشنبه 22 شهريور 1397