برچسب شده با ثبت نام
مطالب/ ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب                            
      ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی فوریتهای پزشکی 13 بهمن صورت خواهد گرفت.
شنبه 29 دي 1397
مطالب/ اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های علوم پزشکی سراب                            
      کلیه قبولین رشته های بهداشت عمومی ،علوم آزمایشگاهی و پرستاری جهت ثبت نام به دانشکده علوم پزشکی سراب مراجعه کنند.
يکشنبه 25 شهريور 1397
مطالب/ ثبت نام ورودی های جدید                            
      ثبت نام ورودی های جدید بزودی شروع می شود
پنجشنبه 22 شهريور 1397