تاریخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1402
کد 334

برگزاری کارگاه خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی با رویکرد جمعیتی

کارگاه خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی با رویکرد جمعیتی با حضور مجازی خانم دکتر ربابه نوری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران برگزارشد.
کارگاه خودمراقبتی و پیشگیری از خودکشی با رویکرد جمعیتی با حضور مجازی خانم دکتر ربابه نوری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران برگزارشد.
دراین کارگاه دانشجویان با روشهای پیشگیری و مبارزه با افکار منجر به اقدام به خودکشی آشنا شدند.
دکترنوری با اشاره به اینکه این بتوراشتباه است که بخواهیم از خودکشی سخن نگوییم یادآورشد:دانشجویان سلامت به عنوان پیام رسان خودمراقبتی و سلامتی باید با روشهای مقابله با افکارخودکشی آشناشده و اندوخته های خود را نشردهند.
وی افزود:با توجه به رده سنی جوانان و نوجوانان درخودکشی  با جلوگیری کردن از یک خودکشی در واقع به ادامه زندگی و بهره بروری یک انسان کمک می کنیم .
این استاد دانشگاه از خانواده ها خواست تا مراقبت خاصی از فرزندان خود داشته باشند و حتی تظاهربه خودکشی و تهدید به آن را نیز جدی بگیرند.