برچسب شده با کرونا
مطالب/ کلینیک غربالگری کرونا در مرکز بهداشت سراب در سه شیفت کاری فعالیت دارد                            
      با تمهیدمعاونت بهداشتی کلینیک غربالگری بیماری کووید19در مرکز بهداشت سراب دایرشده است.
چهارشنبه 6 فروردين 1399
مطالب/ شهروندان سرابی در خانه ها بمانند                            
      رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب از شهروندان سرابی خو.است برای جلوگیری از فراگیری ابتلا به کرونا ویروس در خانه های خود بمانند و از تردد و حضور در خیابان ها و بازار اجتناب کنند.
شنبه 17 اسفند 1398