برچسب شده با دکتر نادی
مطالب/ کمک یک خیر سلامت روستای هریس به جبهه دفاع دربرابر کرونا                            
      جواد هاشمی مقادیرقابل توجهی ملزمات حفاظتی و بهداشتی تحویل دانشکده علوم پزشکی سراب کرد.
چهارشنبه 20 فروردين 1399
مطالب/ احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در شهرستان سراب                            
      رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب از آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در محوطه مرکز اموزشی درمانی امام خمینی سراب خبر داد.
پنجشنبه 25 مهر 1398
مطالب/ همایش اربعین رسانه بزرگ عاشورا برگزارشد                            
      دکتر اکبر نادی ،پیاده روی اربعین را بزرگترین رسانه برای معرفی واقعه عاشورا عنوان کرد.
پنجشنبه 25 مهر 1398
مطالب/ قدردانی از زحمات قشر مامای دانشکده علوم پزشکی سراب                            
      دکتر نادی با صدور پیامی قدردانی و تشکر خود را از تلاش های صادقانه ماماهای دانشکده علوم پزشکی سراب ابرازداشت.
يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
صفحات/ صفحه اصلی                            
     
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387