برچسب شده با

برچسب شده با دکتر نادی

ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      ارایه رئوس فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری دانشکده علوم پزشکی سراب رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور در فرمانداری سراب گزارشی از فعالیت های سه ماهه دانشکده علوم پزشکی سراب در حوزه های مختلف را ارائه کرد.
دوشنبه 19 دي 1401
تشکیل کمیته برگزاری مراسم روز پرستار

مطالب/ تشکیل کمیته برگزاری مراسم روز پرستار

                           
      تشکیل کمیته برگزاری مراسم روز پرستار کمیته برگزاری مراسم روزپرستار به ریاست دکترنادی تشکیل شد.
سه شنبه 1 آذر 1401
ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

مطالب/ ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان

                           
      ضرورت احداث خوابگاه خواهران /تقویت تحقیقات دانش بنیان دردانشکده علوم پزشکی سراب دانشجویان مستعد و علاقمند و نیز استادان پای کار و فعال آمادگی کامل دارند تا با حمایت های معاونت تحقیقات این بخش را تقویت کنند.
سه شنبه 17 آبان 1401
کمک یک خیر سلامت روستای هریس به جبهه دفاع دربرابر کرونا

مطالب/ کمک یک خیر سلامت روستای هریس به جبهه دفاع دربرابر کرونا

                           
      کمک یک خیر سلامت روستای هریس به جبهه دفاع دربرابر کرونا جواد هاشمی مقادیرقابل توجهی ملزمات حفاظتی و بهداشتی تحویل دانشکده علوم پزشکی سراب کرد.
چهارشنبه 20 فروردين 1399
احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در شهرستان سراب

مطالب/ احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در شهرستان سراب

                           
      احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در شهرستان سراب رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب از آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۲ باب پانسیون پزشکی در محوطه مرکز اموزشی درمانی امام خمینی سراب خبر داد.
پنجشنبه 25 مهر 1398
همایش اربعین رسانه بزرگ عاشورا برگزارشد

مطالب/ همایش اربعین رسانه بزرگ عاشورا برگزارشد

                           
      همایش اربعین رسانه بزرگ عاشورا برگزارشد دکتر اکبر نادی ،پیاده روی اربعین را بزرگترین رسانه برای معرفی واقعه عاشورا عنوان کرد.
پنجشنبه 25 مهر 1398
قدردانی از زحمات قشر مامای دانشکده علوم پزشکی سراب

مطالب/ قدردانی از زحمات قشر مامای دانشکده علوم پزشکی سراب

                           
      قدردانی از زحمات قشر مامای دانشکده علوم پزشکی سراب دکتر نادی با صدور پیامی قدردانی و تشکر خود را از تلاش های صادقانه ماماهای دانشکده علوم پزشکی سراب ابرازداشت.
يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
صفحه اصلی

صفحات/ صفحه اصلی

                           
      صفحه اصلی
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387