برچسب شده با

برچسب شده با روز پزشک

پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

مطالب/ پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

                           
      پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز دکتر ابهری ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز این روز را تبریک گفت.
پنجشنبه 1 شهريور 1397