برچسب شده با

برچسب شده با دکترابهری

دیدار با چهار مادرعاشورایی

مطالب/ دیدار با چهار مادرعاشورایی

                           
      دیدار با چهار مادرعاشورایی دکترابهری رئیس دانشکده علوم پزشکی سراب به همراه معاون فرهنگی و دانشجویی با حضور در منزل چهار مادرشهید نسبت به مقام این مادران فداکار ادای احترام کرد.
يکشنبه 5 اسفند 1397
ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

مطالب/ ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب

                           
      ایجاد بخش شیمی درمانی و مراقبت‌های ویژه کودکان در بیمارستان سراب سراب- رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب گفت: بخش شیمی درمانی و مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان سراب ایجاد می شود.
دوشنبه 28 آبان 1397
پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

مطالب/ پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز

                           
      پیام ریاست دانشکده علوم پزشکی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز دکتر ابهری ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب به مناسبت روز پزشک و داروساز این روز را تبریک گفت.
پنجشنبه 1 شهريور 1397