آخــرین اخــبار 

آخرین اخبار علمی به روز در حوزه موضوعات پزشکی در سراسر کشور

تــمامی اخــبار دانــشگاه

لینک تمامی اخبار

کلینیک غربالگری کرونا در مرکز بهداشت سراب در سه شیفت کاری فعالیت دارد

با تمهیدمعاونت بهداشتی کلینیک غربالگری بیماری کووید19در مرکز بهداشت سراب دایرشده است.
1399/01/06
تعداد بازدید:35

اطلاعیه دریافت کارنامه نهایی آزمون استخدام پیمانی آبان ماه سال 1398

اطلاعیه دریافت کارنامه نهایی آزمون استخدام پیمانی آبان ماه سال 1398
1398/12/25
تعداد بازدید:222

اطلاعیه جذب نیروی انسانی موقت 89روزه

دانشکده علوم پزشکی سراب در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان واجد شرایط بصورت قرارداد
1398/12/21
تعداد بازدید:486

    اخبار و اطلاعیه ها