هفته سلامت

آخــرین اخــبار 

آخرین اخبار علمی به روز در حوزه موضوعات پزشکی در سراسر کشور

تــمامی اخــبار دانــشگاه

لینک تمامی اخبار

1399/04/04
تعداد بازدید:62

دیدار با استادکریمی مراغه ای

دکترنادی رئیس دانشکده علوم پزشکی سراببه همراه اعضای کانون شعر و ادب دانشکده علوم پزشکی سراب با استاد کریمی شاعر معروف آذ
1399/03/29
تعداد بازدید:51

تمهیدات لازم برای مقابله احتمالی با التور

کمیته پیشگیری از شیوع احتمالی التور با حضور معاون بهداشتی تشکیل شد.
1399/03/01
تعداد بازدید:123

    اخبار و اطلاعیه ها